Saturday, February 23, 2019
Home > Uncategorized > Două noi modele de procese-verbale pentru contravențiile rutiere, în vigoare de anul viitor

Două noi modele de procese-verbale pentru contravențiile rutiere, în vigoare de anul viitor

Mai multe noutăți în materia amenzilor contravenționale au intrat în august în vigoare, printre care se numără și schimbări la elementele obligatorii dintr-un proces-verbal, funcționalitatea acestuia și termenul în care se poate achita amenda la jumătate din minimul legal. Pentru reflectarea acestor schimbări, un nou tip de proces-verbal era necesar. Printr-un act normativ care a apărut azi în Monitorul Oficial, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a oficializat două noi modele de procese-verbale, ce vor fi folosite din ianuarie anul următor.

Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale a intrat în vigoare vara aceasta și aduce noutăți pentru care era necesar un nou tip de proces-verbal de contravenție.

În acest sens, a apărut azi în Monitorul Oficial Ordinul MAI nr. 125/2018 pentru stabilirea modelului de proces-verbal de constatare a contravenției, utilizat în activitatea de control în domeniul circulației pe drumurile publice. Ordinul cuprinde două noi modele de procese-verbale de contravenție, care vor fi utilizate oficial de la 26 ianuarie 2019: unul pentru situațiile când constatarea faptelor contravenționale o face agentul constatator, fie direct, fie cu ajutorul mijloacelor tehnice și unul pentru când constatarea se face exclusiv cu ajutorul mijloacelor tehnice.

Ce noutăți aduc aceste noi tipuri de procese-verbale:

 • nu mai cuprind referirea la comunicarea înștiințării de plată, pentru că, prin Legea nr. 203/2018 s-a stabilit că procesul-verbal este titlu de creanță și înștiințare de plată;
 • menționează posibilitatea de plată a amenzii la jumătate din minimul stabilit în lege în 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului;
 • pentru punerea în acord cu o decizie recentă a Curții Supreme, includ și posibilitatea aplicării sancțiunii contravenționale a suspendării exercitării dreptului de a conduce.

Cuprinsul și mențiunile obligatoriu de completat

Ce elemente vom găsi, mai exact, în noile tipuri de procese-verbale:

 • data și locul unde este încheiat;
 • numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator;
 • numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal (CNP) ale contravenientului, seria și numărul actului de identitate;
 • descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
 • indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția;
 • indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație;
 • sancțiunile complementare/alte măsuri pe care le dispune polițistul;
 • posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ;
 • termenul de exercitare a căii de atac și instanța la care se depune plângerea.

Așa cum se întâmplă și acum, deși toate elementele de mai sus trebuie să fie detaliate în procesul-verbal, lipsa doar a unora dintre ele va duce la nulitatea documentului.

Astfel, conform legii noi, lipsa vreunuia dintre aceste elemente va putea determina anularea procesul-verbal:

 • numele și prenumele agentului constatator (dispare, așadar, obligația de a trece și calitatea agentului, acum obligatoriu de trecut);
 • numele și prenumele contravenientului;
 • codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod (vorbim de o noutate, CNP-ul nefiind necesar acum);
 • în cazul persoanelor juridice, denumirea și sediul;
 • fapta comisă și data comiterii sale;
 • semnătura agentului

Exact ca acum, nulitatea documentului va putea fi constatată și din oficiu.

SURSA:

https://avocatnet.ro/articol_48904/Dou%C4%83-noi-modele-de-procese-verbale-pentru-contraven%C8%9Biile-rutiere-in-vigoare-de-anul-viitor.html

Leave a Reply